درس اول :اشتباه نکن

اشتباه کردن

آیا اشتباه کردن نشانه ضعف است؟

یک مدیر تجاری رده پایین ، نظریات خلاقانه ای داشت.

اشتباه کردن

تصویر سازی ذهنی

ولی از مطرح کردن نظریاتش در نشست های  شرکت حذر می کرد چون می ترسید از اشتباه کردن .

در ویدیوی آموزشی این درس اشتباه کردن مورد کاوش قرار می گیرد.

برای مشاهده ویدیوی اشتباه کردن روی اطلاعات تکمیلی این درس کلیک نمایید.

برای مشاهده درس دهم این مجموعه اینجا کلیک نمایید.

 

 

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله