45000 تومان

این محصول برای افراد وگروه های زیر مناسب ا ست.

کسانی که می خواهند از قدرت گروه دوستان وفامیل در کسب وکار خود استفاده کنند.

کسانی که می خواهند از قدرت گروه برای بازاریابی درکسب وکار خود استفاده کنند.

کسانی که می خواهند از قدرت گروه برای افزایش درآمد در کسب وکار خود استفاده کنند.

کسانی که می خواهند از قدرت گروه  برای درآمد دائمی ومستمر در کسب وکار خود استفاده کنند.

996 در انبار

توضیحات

کتابی جالب درباره بازاریابی

زنجیره ی بی انتها یکی از کتابهای جالب بازاریابی است. این کتاب بسیار جالب وخواندنی در مورد نسل اول  بازاریابی اینترنتی است ودر ۸ فصل نوشته شده است.

فهرست فصل اول

بلیط بهمن روسیه

گلوله برفی فرانسه

هرم وکلای کانادا

پنتاگونای ایتالیا

گلد کویست

گلد ماین

فهرست فصل دوم

انواع سیستم های مبتنی بر تصاعد

نت ورک مارکتینگ

پیرامید یا هرم چیست؟

سیستم های بدون ارائه محصول

سیستم های ارائه دهنده محصول

تقسیم بندی بر حسب سازمان سیستم

فصل سوم

بررسی سیستم های مبتنی بر تصاعد به زبان ریاضی

فصل چهارم

 

مشخصات اصلی یک سیستم مبتنی بررشد تصاعدی

مشخصات اصلی یک سیستم تصاعدی

سازمان معرفی شده توسط سیستم

لایه سود دهی

فاصله زمانی برای معرفی نفرات به سیستم

ایجاد محدودیت در سیستم

مقدار سرمایه برای ورود به سیستم

تقسیم ناعادلانه سود

نسخه فیزیکی  کتاب زنجیره ی بی انتها  موجود است برای ارسال از طریق گزینه های ارتباط با ما تماس بگیرید تا برایتان ارسال گردد.