دوره های آموزش خانواده

تومان

این دوره برای چه کسانی لازم است ؟ این دوره به درد کسانی می خورد که تفکرات اشباه دارند و دوست دارند اشتباهات خود را اصلاح نمایند.

اگر شما هم معتقد هستید که دیگران خوشبخت هستند و شما بد بخت؟

قربانی شرایط هستید؟

باید عصبانیت تان را خالی کنید؟

حتما باید آدم کامل وبی نقصی باشید؟

توضیحات

دوره های آموزش خانواده راویژ چگونه شکل گرفت؟

در دوره کرونا یکی از مواردی که مورد توجه راویژ قرار گرفت، دوره های آموزش خانواده بود. قبل از کرونا دوره های آموزش خانواده به صورت حضوری برگزار می شد.با شیوع کرونا این آموزش ها به فضای مجازی کشیده شد.

بنده به عنوان مدیر سایت راویژ هیچ سابقه ای در زمینه اینترنت وفضای مجازی نداشتم. حتی تا دو سال قبل از کرونا من گوشی هوشمند نداشتم. در این دوره شرایط ایجاب می کرد که آموزش های خودرا به فضای مجازی بیاورم.

بدین ترتیب دوره های آموزش خانواده را با حداقل امکانات وحداقل دانش فنی اینترنتی آغاز کردم. فایل های صوتی این مجموعه حاصل این دوره است:

فایل صوتی معرفی کتاب هنرشادمانگی

کتاب انسان در جستجوی معنی ناجی

مطلب آموزش خانواده

خانواده و چارچوب روابط خانوادگی خود را چگونه تحلیل نماییم؟

آموزش خانواده در مدارس متوسطه وفراوانی مشکلات این موسسات