بازاریابی

تومان

کتاب زنجیره ی بی انتها در مورد شرکتهای هرمی بحث می کند.

توضیحات

بازاریابی

 

بازاریابی یکی از موضوعات جالب است که درآمد فروشندگان را افزایش می دهد. در چند سال گذشته نمونه هایی ازروش فعالیت و کسب درآمد وارد کشور گردید که برای جامعه ما بسیار تازگی داشت و کشور ما تا قبل از آن با مبانی این روش بیگانه بود .

انواع بازاریابی

این شیوه نو با عناوینی مانند

  • کسب وکار انترنتی
  • بازاریابی شبکه ای
  • بازاریابی چند سطحی
  • وتجارت الکترونیک، خرید اینترنتی و… وارد لایه های مختلف جامعه گردید ودر مدت کوتاهی به دورترین نقطه کشور راه یافت و عده ای هم بر آن شدند تا مدل ایرانی آن را متناسب با پتانسیل های کشور ایجاد کنند .

شبکه های بازاریابی

در این مدت هزاران نفر از مردم ایران که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دادند وارد این شبکه های به اصطلاح تجاری شدند و هزاران دلار از سرمایه خود و کشور را به حساب شرکتهای تازه تاسیس واریز کردند ودر نهایت اکثریت قریب به اتفاق آنان متضرر گردیدند.

ظاهرا اولین نمونه این شرکتها قضیه حساب های زنجیره ای است که در چند سال اخیر بوسیله شرکتی به نام پنتاگونا وارد ایران شده وظرف چند ماه اغلب شهرهای ایران را در نوردید وهزاران نفر را جذب خود کرد .

رشد آن چنان سریع وباور نکردنی بود که تنها با مداخله دولت ومقامات قضایی متوقف شد.جذابیت آن باعث شد تا بعد از انحلال سیستم فوق چندین طرح وسیستم دیگر با الگو گیری از آن در شهر های مختلف ایران بو جود آیند وبه رشد سر طانی خود در بین مردم برسند .

گرچه برای مدتی همه این سیستم ها با در خواست مقامات قضایی جمع شدند واز فعالیت محروم شدند اما  هیچ گاه حلقه ها ی این زنجیره ها به طور کامل متلاشی نشدند.

به رسم گذشته در سال ۸۱ سیستم دیگری از همان مدل وارد ایران شد که به گلدکویست مشهور شد. در ابتدا در چند شهر ایران  بسیار سریع رشد  نمود و چندین هزار نفر جذب آن شدند. این بار هم مقامات قضایی با دخالت خود رشد آن را متوقف کردند ودر یکی از شهر های آلوده به طرح(  GQ    )شعبه قضایی برای بر خورد با این شرکت و اعاده حقوق خریداران فریب خورده ایجاد شد .

این اقدام باعث شد مدتی دیگر رشد سیستم های اینچنینی کند شود:

  • اما شیوه تبلیغات شرکت( GQ  ) ،
  • عطش مردم وجوانان نسبت به پول وثروت

 

آمار بالای بی کاری وبی رونقی سرمایه گذاری وعوامل بسیار دیگری باعث شدند تا مردم مخصوصاًجوانان ومیان سالان وکسانی که خواب پول دار شدن را دیده بودند سیل آسا وارد سیستم در آمد زایی چنین شرکتهایی شوند . این بار سیستم قضایی ومقامات دولتی بسیار دیرتر وارد قضیه شد وحدود ۲ سال بعد از اوج گیری آن دستور قضایی برای ممنوعیت آن صادر نمودند .

در مدت این دوسال یعنی در فاصله سالهای ۸۱تا۸۳ متأسفانه هزاران نفر از شهر های بزرگ وکوچک وحتی روستاهای ایران جذب مبلغان چرب زبان( GQ  )شدند و میلیاردها تومان از سر مایه ایران را که می شد در کاری دیگر سرمایه گذاری کنند ،به جیب بنیان گذاران آن شرکت ریختند وبسیاری از خانواده ها را به خاک سیاه نشاندند. البته در همین ایام سیستم های دیگری هم مانند مسترکارت، گلد ماین، الماس ، ای بی ال و… فعالیت می کردند که میزان سرمایه گذاری آنها با هم متفاوت بود .

گرچه تمامی این سیستم های الگو بر داری شده و سیستم های مشابه  داخلی آنها غیر قانونی اعلام شده اند، اما هنوز بسیار از مردم بصورت نهان وآشکار در چنین معاملات وکسب وکاری به قول خود مشغولند بدون آنکه اصل قضیه را صادقانه برای دوستان و آشنایان وفامیلهای خود باز گویند .طراحان ومبلغان ومبشران وابسته به این سیستمها  آگاهانه مشغول به فعالیت شده اند ،  بسیاری از مردم بدون کوچکترین توجه به مزایاومعایب رشدتصاعدی، خودرا به امواج خروشان این دریایی فریب انداخته اند .

گرچه مبلغان روش بازاریابی جدید درآمد زایی خود را  از بقیه طرح ها جدا می دانند وبهشت  موعود خود را واقعی ودائمی می دانند ،اما واقعیت این است که غیر از چند تفاوت جزئی ،هیچ فرقی با سیستم های قبلی ندارند ومبنای کارشان مشترک وبر محور تصاعد می چرخد .شیوع سیستم های زنجیره ای در کشور و ورود هزاران نفر از مردم به این طرح ها باعث شد تا اطلاعات خود راجع به این سیستم ها را در قالب کتاب حاضر در اختیار خوانندگان و علاقه مندان بگذارم.