دوره آموزش روانشناختی

6000 تومان

توضیحات

دوره آموزش روانشناختی چیست؟

دوره آموزش روانشناختی یکی از دوره های سایت آموزش خانواده راویژ است. ما رسالت خود می دانیم که دانسته های خودرا منتشر کنیم. در دوره آموزش روانشناختی تلاش داریم تا مطالب متنی وصوتی وویدئوی مناسب قرار دهیم.

آموزش های روانشناختی طیف وسیعی از مسائل ومطالب مهم آموزشی و فرهنگی و تربیتی را شامل می شود. در این دوره سعی می شود تا مطالب لازم وضروری برای کسب آرامش در درون خانواده و دانش موفقیت و توسعه فردی ارائه شود.

مخاطبین دوره

این دوره رای همه کسانی که به دنبال آرامش درونی هستند مناسب است. علاوه بر پدران ومادران همه کسانی که نیاز به کسب آرامش دارند می توانند از این دوره استفاده نمایند.

محتوای دوره

این دوره شامل ویدئو وصوت ومتن خواهد بود. در اولین فایل این دوره نوازش را معرفی کرده ایم. اولین ویدئو با عنوان کتاب نوازش نعمت گمشده-قسمت اول به معرفی ارزش آرامبخشی نوازش می پردازد.این موضوع در دو ویدئوی کوتاه معرفی شده است.

راه های کسب آرامش

در ویدئوی دیگری با عنوان ۲۲ راه کسب آرامش به معرفی راه های کسب آرامش درونی پرداخته ایم. این دوره به مرور تکمیل خواهد شد.