بسته آموزشی

بسته آموزشی در سایت راویژ به محصولاتی گفته می شود که می تواند شامل دو یا چندمحصولات فیزیکی مانند کتاب،دی وی دی و… ،مجازی،دانلودی،الکترونیکی،چاپی وغیره باشد.
فعلا محصولات سایت راویژ برای همه اعضای سایت وبازدیدکنندگان محترم سایت آمورش خانواده راویژ رایگان است.